Có được hưởng chế độ thai sản khi mới đóng bảo hiểm...

Có được hưởng chế độ thai sản khi mới đóng bảo hiểm 10 tháng không ?

SHARE

Để được hưởng chế độ thai sản thì phải đáp ứng điều kiện gì? Và mức hưởng chế độ thau sản được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Lawkey sẽ làm rõ những câu hỏi trên:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Vì không biết chính xác thời điểm dự sinh của bạn nên chúng tôi chưa đưa ra cho bạn được kết luận cụ thể nhưng bạn chỉ cần đáp ứng điều kiện có đủ 6 tháng trở lên đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản của BHXH.

Ví dụ bạn sinh đầu tháng 4/2016 thì bạn chỉ cần có đủ 6 tháng đóng BHXH trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến hết tháng 3/2016.

2. Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về  Mức hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Đồng thời, tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBHXH quy định cụ thể vấn đề này như sau:

“Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.”

Theo các quy định trên, lao động nữ sinh con nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được hưởng 06 tháng tiền lương. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không liên tục thì được cộng dồn.

Ngoài ra, lao động nữ sinh con còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Xem thêm: Dịch vụ làm giấy chứng nhận nan ninh trật tự.

SHARE

LEAVE A REPLY