Góp vốn công ty bằng bất động sản

Góp vốn công ty bằng bất động sản

SHARE

Hiện nay cá nhân, tổ chức khi có tài sản có thể tự do lựa chọn nhiều hình thức góp vốn bằng tài sản trong đo có bất động sản tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức linh động hơn trong việc kinh doanh của mình, dịch vụ thành lập công ty trọn gói Lawkey xin đưa ra một số quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như sau:

gop-von-cong-ty-bang-bat-dong-san

1. Những điều cơ bản về góp vốn

Khi muốn thành lập một Doanh nghiệp thì đầu tiên phải có vốn góp vào công ty để làm vốn điều lệ của công ty đối với công ty trách nhiệm hưu hạn và đối với công ty Cổ phần thì phải có các cổ đông sáng lập góp vốn vào công ty, sau đó nếu có thành viên hay có cổ đông nào mong muốn góp vốn vào công ty và công ty có nhu cầu thì sẽ làm thủ tục góp vốn vào công ty bằng tài sản của mình để thành tài sản của công ty, những cá nhân, tổ chức góp vốn này sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình.

Pháp luật Doanh nghiệp 2014 đã có quy đinh tài sản góp vốn vào công ty không chỉ là tiền tệ, vàng mà hiện nay pháp luật cũng đã thừa nhận cho phép góp vốn bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A muốn góp vốn và công ty trách nhiệm hưu hạn B do anh C đang là đại diện mà anh A không có tài sản là tiền tệ nhưng anh A có một thửa đất rộng 100 ha. Sau thời gian thỏa thuận với Công ty B thì  Công ty B đã đồng ý cho anh A góp vốn bằng tài sản là bất động sản của mình. Như vậy bằng sự góp vốn này anh A đã trở thành thành viên công ty B.

2. Thủ tục góp vốn bằng bất động sản

Tnheo đó Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định rất rõ về trình tự, thủ tục để được góp vốn giá trị bất động sản vào công ty. Tuy nhiên để bất động sản đó được góp vốn vào công ty thì cần đáp ứng được những điều kiện theo quy định về Luật đất đai 2013. Tức là cần xác định tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức muốn góp vốn đối với bất động sản đó cũng như đất đó đã đủ điều kiện để tham gia giao dịch hay không cụ thể được quy định như sau:

Đối với chủ thể muốn góp vốn bằng giá trị bất động sản thì phải đảm bảo được Giấy chứng nhận quyền sử đất thuộc quyền sử dụng của mình hoặc được người có quyền sử dụng cho phép hay ủy quyền cho việc thực hiện việc góp vốn và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là điều kiện tiên quyết đầu tiên.

Còn đối với đất muốn đưa vào góp vốn thì phải đảm bảo đất đó không có tranh chấp về đất vì chưa xác định được ai sẽ là chủ sử dụng đối với đất đó tức là phải xác định được chủ đất sử dụng đất mới được phép đưa vào giao dịch góp vốn, ngoài ra đất đó cũng không đang bị kê biên để tiến hành thi hành án dân sự vì để nhằm đảm để thi hành án dân sự cũng như đảm bảo được quyền lợi cho bên nhận góp vốn, ngoài ra đối với đất có thời hạn sử dụng đất thì phải vẫn đang còn thời hạn sử dụng đất do đất hết thời hạn có thể bị thu hồi đất, chủ thể đó sẽ không còn quyền sử dụng đối với đất.

Như vậy cho thấy pháp luật quy định về quyền góp vốn vao công ty bằng giá trị bất động sản. Tuy nhiên không  phải trường hợp nào cũng góp vốn được mà cần đáp ứng được những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật đưa ra thì mới được công nhận và hợp pháp.

+) Thủ tục thực hiện góp vốn:

– Đầu tiên phải định giá giá trị bất động sản của tổ chức, cá nhân muốn góp vốn vào công ty để xác định được phần vốn góp của chủ thể đó. Việc định giá này có thể tự người muốn góp vồ cùng với Hội đồng thành viên công ty hoặc Hội đồng cổ đông cùng thống nhất thỏa thuận định giá vơi nhau, đưa ra một mức phù hợp căn cứ trên cơ sở khung giá đất của nhà nước cũng như giá trị thực tế trên thị trường.

Trường hợp hai bên không thương lượng, thỏa thuận không định giá được thì các bên có thể thống nhất với nhau để thuê một Hội đồng định giá có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật thực hiện việc định giá tài sản. Việc định giá tài sản này phải được lập thành Biên bản kể cả các bên tự định gia hay thuê Hội đồng định giá để làm căn cứ cơ sở, tránh xảy ra tranh chấp cũng như xác định phần vốn góp của các thành viên. Khi các bên đều đồng ý với giá trị đất đã định giá và đều phải chịu trách nhiệm với kết quả định giá đó.

– Sau khi định giá tài sản thì bên góp vốn và bên nhận góp vốn sẽ tiến hành kí kết hợp đồng góp vốn,hợp đồng này sẽ được kí kết tại văn phòng công chứng có thể là tư nhân hoặc của nhà nước miễn là đủ điều kiện để hoạt động công chứng. Sau khi đã có hợp đồng góp vốn thì công ty phải làm thêm bước nữa đó đăng kí vốn góp dựa trên hợp đồng góp vốn và Biên bản đinh giá tài sản đã có tại Phòng đang kí đất đai thuộc Phòng tài nguyên môi trường hồ sơ bao gồm:

Phải có Đơn xin đăng kí biến động về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tên của cá nhân tổ chức sang quyền sử dụng của công ty muốn góp vốn (đơn này sẽ có theo mẫu quy định)

Bắc buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để kiểm tra cũng như đăng kí biến động vào sổ. Không dùng bản sao y đã công chứng, chứng thực riêng mà phải kèm bản chính.

Hợp đồng góp vốn đã được công chứng, chứng thực trước đó, đối với hợp đòng góp vốn phải nộp hai bản chính.

Bên công ty phải có Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nộp bản sao đã có công chứng, chứng thực để chứng minh công ty có trên thực tế và đang đầy đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh đáp ứng cho việc góp vốn của cá nhân, tổ chức.

Đối với chủ thể góp vốn phải có giấy tờ tùy thân kèm theo như chứng minh nhân dân (hộ chiếu…) bản sao có công chứng, chứng thực, sổ hộ khẩu của chủ thể góp vốn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nếu chủ thể không tự mình đi thực hiên được thì phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân đi làm thủ tục va cá nhân đó khi đi làm phải mang theo chứng minh nhân dân của mình.

Như vậy, theo quy định thì giá trị bất động sản đã được coi là một tài sả để góp vốn vào công ty, nhưng khi muốn góp vốn thì phải đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật đã quy định cũng như theo đúng trình tự thủ tục để hợp pháp hóa tài sản vào công ty để xác định phần vốn góp của chủ thể.

Trên đây là những thông tin cần thiết bạn đọc cần nắm rõ khi mong muốn góp vốn vào công ty bằng bất động sản.

SHARE

LEAVE A REPLY