Truyện bác sĩ hay – Bó tay trước khả năng linh hoạt...

Truyện bác sĩ hay – Bó tay trước khả năng linh hoạt của bệnh nhân

SHARE

– Tình hình cũng khá nghiêm trọng đấy, tôi sẽ băng bó lại rồi theo dõi tình hình. May cho cậu là bị tay trái đấy, bị tay phải lại khổ rồi.

Tom phản bác:

– Không phải may đâu bác sĩ. Do tôi thông minh nên mới kịp thời ứng biến cả đấy.

Bác sĩ ngạc nhiên:

– Ý cậu là sao?

Tom vỗ ngực tự hào:

– Đúng ra là cái cây ngã trúng tay phải của tôi cơ. Vì nhớ mình thuận tay phải nên tôi ngay lập tức rút tay phải ra, để tay trái vào thế chỗ. Nếu không là bây giờ tay phải tôi đã gãy rồi còn đâu.

LEAVE A REPLY