Truyện ở công sở – Phá sản vì ý kiến tiết kiệm...

Truyện ở công sở – Phá sản vì ý kiến tiết kiệm của kế toán

SHARE

Trong không khí căng thẳng của buổi họp, giám đốc chậm rãi nói:

– Tình hình trước mắt của công ty chúng ta khá nguy cấp. Nhất là về vấn đề tài chính, mọi người có sáng kiến gì không?

Một người nói:

– Tôi nghĩ do chúng ta đã lãng phí quá nhiều chi phí cho việc sản xuất, cần phải có phương pháp tiết kiệm.

Mọi người đều tán đồng với ý kiến đó, thấy vậy giám đốc liền đưa ra quyết định:

– Được rồi, thông qua ý đấy. Tôi thông báo từ giờ ai có sáng kiến giúp tiết kiệm tối đa tiền cho công ty sẽ được thưởng 1000 đô la.

Cuối cùng nhân viên kế toán xuất sắc giành được giải thưởng với sáng kiến: ‘Hạ tiền thưởng xuống còn 10 đô la’.

Theo Kênh kinh doanh mua bán

LEAVE A REPLY